Verzekering bij ongevallen in het privéleven en e-protection

D@ylife protect biedt bescherming en bijstand na een ongeval in het privéleven en beschermt u tegen de risico’s van het internet.

Bovendien pakt AXA tussen 25 maart en 25 september 2013 uit met een aantrekkelijk lanceringsaanbod: tijdens het eerste verzekeringsjaar geniet u een korting van 25%, wat neerkomt op 3 maanden gratis premie!

Voordelen

Vergoedend karakter

Dankzij het vergoedende karakter van de verzekering tegen ongevallen in het privéleven, wordt het bedrag van de schadevergoeding na een ongeval met blijvende ongeschiktheid of overlijden tot gevolg, aan uw persoonlijke situatie aangepast: leeftijd, beroep, inkomen…

Deze schadevergoeding kan oplopen tot 1 miljoen euro.

formule single of formule gezin
Naargelang uw gezinssituatie hebt u de keuze uit:

de formule single, die u als alleenstaande beschermt
de formule gezin, die ook de bescherming van uw gezin waarborgt. Zo zijn al uw gezinsleden met een en hetzelfde contract verzekerd.
eenvoudig te onderschrijven
D@ylife protect is eenvoudig te onderschrijven:

Geen medische selectie

bij blijvende ongeschiktheid, zult u vanaf een interventiedrempel van 5% of 30% een vergoeding genieten. U bepaalt deze drempel zelf bij de onderschrijving van het contract.

Maximumleeftijd bij onderschrijving: 77 jaar.